Poniżej przedstawiona jest nasza aktualna oferta prelekcji i warsztatów terenowych. Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem takiego wydarzenia – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

1) Prelekcje i warsztaty

  1. Jak przygotować się na wycieczkę w góry?

Prelekcja dotycząca niezbędego sprzętu i zasad bezpieczeństwa w górach. Uczestnik spotkania uzyskają niezbędą wiedzę do zaplanowania i odbycia wycieczki w warunkach górskich.

  1. Jak rozpocząć przygodę z geologią?

Prezentacja podstawowych skał i minerałów i narzędzi do ich rozpoznawania. Uczestnicy prelekcji dowiedzą się, jak przygotować się do swojej pierwszej wycieczki w poszukiwaniu okazów. Możliwe zorganizowanie zajęć plastycznych z użyciem minerałów

  1. Ślady dawnego wulkanizmu na Dolnym Śląsku

Prezentacja reliktów trzech epok wulkanicznych, które miały miejsce na Dolnym Śląsku. Przedstawione zostaną najciekawsze obiekty z nimi związane oraz skały je budujące.

  1. Geoturystyka w Sudetach

Poznawanie geologii i rzeźby Ziemi poprzez górskie wędrówki. Zostaną przedstawione  obiekty i trasy geoturystyczne Sudetów warte odwiedzanie pod względem merytorycznym i krajoznawczym.

2) Śladami dawnej Odry we Wrocławiu

Wycieczka w rejonie centrum Wrocławia (Ostrów Tumski, Park Tołpy) i Wielkiej Wyspy (Szczytniki, Park Szczytnicki, rejon ZOO). Zaprezentowane zostaną zachowane i widoczne w terenie pozostałości po dawnych korytach Odry. Za pomocą tych stanowisk oraz starych planów Wrocławia możliwe będzie prześledzenie historii zmian układu rzeki oraz objaśnienie w tym roli człowieka i naturalnych procesów rzeźbotwórczych. Oprócz tego istnieje możliwość zorganizowania krótkich warsztatów z zakresu terenoznastwa, podczas których uczestnicy poznają podstawy pracy z mapą i kompasem.

3) Geoturystyczne Sudety

  1.Sudeckie eldorado nad Doliną Bobru

Wędrówka Janowickim Przełomem Bobru w Rudawach Janowickich przebiegająca wzdłuż granicy aż trzech dużych jednostek geologicznych Sudetów. Różnorodność skał je tworzących sprawia, że obszar ten cechuje się dużym bogactwem mineralnym, dlatego określa się je mianem dawnego sudeckiego eldorado. W trakcie wycieczki wyjaśnione zostaną procesy geologiczne kształtujące tej rejon Rudaw Janowickich.Na trasie zobaczymy między innymi: lustro tektoniczne w granitach, malowniczą Dolinę Bobru, nad którą górują zabytkowe mosty kolejowe, pozostałości dawnego górnictwa oraz Miedziankę. Uczestnicy będą mogli samodzielnie poszukiwać okazów mineralnych na ogólnodostępnej hałdzie w Miedziance. Trasa o długości ok 10 km.

W przygotowaniu :

Granitowy świat Rudaw Janowickich,

Odgrywanie geologii w Masywie Śleży

W krainie dawnych hut i sztolni Szklarskiej Poręby